همه دسته بندی ها

اخبار صنعت

تو اینجایی : صفحه اصلی> رسانه > اخبار صنعت

مجموعه دیزل ژنراتور تمام اتوماتیک چیست؟

زمان: 2018-03-20 بازدید : 5

به طور کلی، سوئیچ مجموعه دیزل ژنراتور نیاز به عملکرد دستی دارد. با این حال، عملیات دستی زمانی اجتناب ناپذیر است که تحقق آن غیرممکن باشد، بنابراین یک مجموعه دیزل ژنراتور خودکار برای تحقق آن مورد نیاز است. مجموعه دیزل ژنراتور تمام اتوماتیک چیست؟

 برای تحقق یک مجموعه دیزل ژنراتور تمام اتوماتیک، لازم است یک کابینت خود راه انداز و خود سوئیچ شونده بر اساس مجموعه دیزل ژنراتور معمولی اضافه شود تا به طور کامل اتوماتیک و بدون عملکرد دستی دست یابد. هنگامی که برق اصلی قطع می شود، مجموعه دیزل ژنراتور به طور خودکار سیگنال را تشخیص می دهد و مجموعه دیزل ژنراتور را در زمان تعیین شده راه اندازی می کند. به طور کلی، می توان آن را در عرض 30 ثانیه شروع کرد و کاربر می تواند آن را به تنهایی تنظیم کند.

 مطلب فوق معرفی مجموعه دیزل ژنراتور تمام اتوماتیک است. توصیه می شود در هنگام خرید دستگاه های دیزل ژنراتور نیازهای خود را برای تولیدکنندگان و کارکنان فروش توضیح دهید تا بتوانید یک مجموعه ژنراتور رضایت بخش خریداری کنید.