همه دسته بندی ها

اخبار صنعت

تو اینجایی : صفحه اصلی> رسانه > اخبار صنعت

چگونه سوخت مجموعه دیزل ژنراتور را انتخاب کنیم؟

زمان: 2018-06-20 بازدید : 5

انتخاب سوخت برای مجموعه دیزل ژنراتور نیز بسیار مهم است. تنها با انتخاب سوخت مناسب و با کیفیت می توان عمر مجموعه دیزل ژنراتورها را افزایش داد. بنابراین چگونه می توان سوخت مجموعه دیزل ژنراتور را انتخاب کرد؟

 1. سوختی که انتخاب می کنیم باید از سوخت توصیه شده در دفترچه راهنمای عملکرد مجموعه دیزل ژنراتور استفاده کند. این مناسب ترین سوخت برای مجموعه های دیزل ژنراتور فعلی است. استفاده از سوخت صحیح می تواند باعث کاهش تعمیر و نگهداری مجموعه های دیزل ژنراتور و افزایش طول عمر دستگاه های دیزل ژنراتور شود.
 2. با توجه به دمای محیط منطقه ای که دیزل ژنراتور در آن استفاده می شود، دیزل صحیح را انتخاب کنید. در دمای 5-42 درجه سانتیگراد، می توان از دیزل سبک 0#، -10#، دیزل سبک 10# در مناطق جنوبی، و دیزل سبک -20#، -35# در مناطق کوهستانی زمستانی شمالی استفاده کرد.
 3. سوخت باک بنزین نباید بیش از حد پر شود، چه رسد به سرریز شدن باک بنزین و درپوش باک بنزین باید کاملاً بسته شود. اگر مخزن سوخت در فضای باز قرار می گیرد، یک پوشش باران باید اضافه شود.
 4. هنگام افزودن سوخت به محیط اطراف توجه داشته باشید و کار پیشگیری از آتش سوزی و انفجار را به خوبی انجام دهید و استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.
 موارد بالا نحوه انتخاب سوخت مجموعه دیزل ژنراتور است؟ امیدوارم همه بتوانند از ست های دیزل ژنراتور به درستی و ایمن استفاده کنند تا میزان خرابی دیزل ژنراتورها کاهش یابد.