همه دسته بندی ها

اخبار صنعت

تو اینجایی : صفحه اصلی> رسانه > اخبار صنعت

اقدامات احتیاطی برای مجموعه های دیزل ژنراتور

زمان: 2020-06-30 بازدید : 6

1. قدرت نامی (یعنی ظرفیت مجموعه دیزل ژنراتور) قدرت خروجی مجاز برای 12 ساعت کار مداوم در شرایط دمای محیط 20 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی 60 درصد و جوی است. فشار 760 میلی متر جیوه (شامل 10 بار اضافی). ٪ اجرا به مدت 1 ساعت).
هنگام کار در شرایط محیطی فوق ، قدرت خروجی مجموعه ژنراتور باید قطع شود
2. هنگامی که مجموعه دیزل ژنراتور بیش از 12 ساعت به طور مداوم کار می کند ، در 90 درصد توان خروجی (یعنی قدرت دائمی) تبدیل می شود. در صورت فراتر رفتن از شرایط محیطی فوق ، قدرت دائمی نیز 90 درصد توان اصلاح شده محاسبه می شود.
3. اگر از مجموعه دیزل ژنراتور در محیطی فراتر از 1 ، 2 و 3 فوق استفاده شود ، قدرت خروجی را نیز می توان با توجه به راهنمای عملکرد و نگهداری موتور دیزل تغییر داد.