همه دسته بندی ها

جنست نوع تریلر

تو اینجایی : صفحه اصلی> محصول > مجموعه ژنراتور (نوع) > جنست نوع تریلر

29
Less Vibration and Low Noise Volvo Engine Trailer Type Genset

Less Vibration and Low Noise Volvo Engine Trailer Type Genset


نصب و راه اندازی ساده

عملکرد بالا
Labyrinth air duct structure
The crankshaft is made of high-quality alloy steel 

پرس و جو
  • استاندارد
  • عملکرد
STANDARD
ISO 8528: مجموعه ژنراتور AC که توسط موتور احتراق داخلی متقابل هدایت می شود
IEC 60034-1: الزامات فنی اولیه برای ماشین های الکتریکی دوار
YD/T 502: مجموعه دیزل ژنراتور ارتباطی
GB/T 20136-2006: روش آزمایش عمومی برای نیروگاه موتور احتراق داخلی

ADVANTAGE
The design and installation of the engine are simple, and after a good balance, it runs smoothly, with high rigidity, low vibration and low noise.
The crankshaft is made of high-quality alloy steel all-fiber extrusion forging, and the shaft diameter and fillet are quenched and heat-treated, which is wear-resistant and has a long life.
Adopting high-performance shock absorption device can reduce the vibration of the unit, while adopting a high-efficiency silencer and a fully enclosed noise reduction system can reduce the noise of the unit by 15 ~ 35dB(A), making the unit less vibration and low noise.
The labyrinth air duct structure and the dust-proof net design are adopted to balance the different requirements of ventilation and waterproof and dustproof. At the same time, it has been verified by repeated rain test and dust-proof test. The standard protection level is IP23, and the highest protection level is IP43.
Using high-quality steel and surface spray treatment, it has strong corrosion resistance, scratch resistance and rust resistance, strong and durable.
کارایی
Pقطعه سازواحدعملکرد
افت فرکانس%5
باند فرکانسی حالت پایدار%1.5
محدوده افت تنظیم فرکانس نسبی%≥ 3.5
محدوده افزایشی تنظیم فرکانس نسبی%2.5
انحراف فرکانس گذرا100% قدرت کاهش ناگهانی%≤ + 12
قدرت ناگهانی-10
زمان بازیابی فرکانسs5
باند تحمل فرکانس نسبی%2
انحراف ولتاژ حالت پایدار%±2.5
عدم تعادل ولتاژ%1
انحراف ولتاژ گذرا100% قدرت کاهش ناگهانی%≤ + 25
قدرت ناگهانی-20
زمان بازیابی ولتاژs6
مدولاسیون ولتاژ%0.3
محدوده تنظیم ولتاژ نسبی%≤ ± 5
نرخ تغییر تنظیم ولتاژ%/s0.2~1
فاکتور هارمونیک تلفنTHF%<2
عوامل موثر بر تلفنTIF/<50
نقاشی

1 پوند

محیط زیست عملیاتی

توان اصلی (PRP) حداکثر توانی است که واحد می تواند به طور مداوم با بار متغیر تحت شرایط محیطی استاندارد (فشار اتمسفر، رطوبت نسبی، دمای محیط) کار کند و اجازه کار 10 درصد اضافه بار را به مدت 1 ساعت در هر 12 ساعت بدهد.

ارتفاع: ≤1000 متر (زمانی که بیش از 1000 متر، اصلاح توان مورد نیاز است)
دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد (در صورتی که > 40 درجه سانتیگراد، اصلاح توان مورد نیاز است)
رطوبت نسبی: ≤60
هنگامی که شرایط کار در محل مجموعه دیزل ژنراتور شرایط فوق را ندارد، توان خروجی مجموعه ژنراتور باید اصلاح شود و در نهایت ضریب اصلاح شود، لطفا با ما مشورت کنید.
مدل جنتGenset Prime Power (کیلووات)قدرت آماده به کار Genset (کیلووات)ضریب قدرتولتاژفرکانسابعاد (L × W × H) (میلی متر)وزن (kg)مدل موتورتعداد سیلندرهاسوراخ × سکته مغزی (میلی متر)جابجایی (L)مصرف سوخت (گرم بر کیلووات)سرعتسیستم های خنک کنندهروش شروع
Volvo Engine Generator Silent Style(400V)  
ATYS-V6868 75 0.8400V50HZ2850L × 1120W × 1773H 2010TAD530GE4108*1304.760 <2301500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V8080 88 0.8400V50HZ2850L × 1120W × 1773H 2010 TAD531GE4108*1304.760 <2301500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V104104 114 0.8400V50HZ3150L × 1120W × 1773H 2219TAD532GE4108*1304.760 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V120120 132 0.8400V50HZ 3500L × 1170W × 1900H  3380TAD731GE6108*1307.150 <2301500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V150150 165 0.8400V50HZ3650L × 1220W × 2100H3470   TAD732GE6108*1307.150 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V160160 176 0.8400V50HZ3650L × 1220W × 2100H3470TAD733GE6108*1307.150 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V200200 220 0.8400V50HZ3650L × 1220W × 2100H  3520 TAD734GE6108*1307.150 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V250250 275 0.8400V50HZ4250L × 1470W × 2179H4135TAD1341GE-B6131*15812.780 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V280280 308 0.8400V50HZ4250L × 1470W × 2179H 4135TAD1342GE-B6131*15812.780 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V300300 330 0.8400V50HZ4250L × 1470W × 2179H4135  TAD1343GE-B6131*15812.780 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V330330 360 0.8400V50HZ4250L × 1470W × 2179H  4180 TAD1344GE-B6131*15812.780 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V360360 400 0.8400V50HZ 4250L × 1470W × 2179H 4180 TAD1345GE-B6131*15812.780 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V400400 440 0.8400V50HZ 4350L × 1720W × 2402H 4833  TAD1641GE-B6144*16516.120 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V480480 528 0.8400V50HZ 4350L × 1720W × 2402H4833 TAD1642GE6144*16516.120 <2151500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V500500 550 0.8400V50HZ4600L × 1870W × 2502H 5671  TWD1643GE6144*16516.120 <2151500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V520520 572 0.8400V50HZ5000L × 1870W × 2502H  5760TWD1644GE6144*16516.120 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V69F69 76 0.8400V50HZ2950L × 1150W × 1773H 2010     TAD550GE4108*1304.760 <2801500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V80F80 88 0.8400V50HZ2950L × 1150W × 1773H 2010 TAD551GE4108*1304.760 <2801500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V104F104 114 0.8400V50HZ 3500L × 1170W × 1800H2380   TAD750GE6108*1307.150 <2601500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V120F120 132 0.8400V50HZ 3500L × 1170W × 1800H  2480 TAD751GE6108*1307.150 <2601500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V145F145 160 0.8400V50HZ3750L × 1300W × 2100H 3470TAD752GE6108*1307.150 <2401500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V160F160 176 0.8400V50HZ 3750L × 1300W × 2100H 3470 TAD753GE6108*1307.150 <2401500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V200F200 220 0.8400V50HZ3750L × 1300W × 2100H 3520TAD754GE6108*1307.150 <2401500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V260F260 286 0.8400V50HZ4250L × 1470W × 2255H 3890 TAD1351GE6131*15812.780 <2401500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V292F292 321 0.8400V50HZ 4250L × 1470W × 2255H 4135TAD1352GE6131*15812.780 <2401500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V300F300 330 0.8400V50HZ 4250L × 1470W × 2255H 4148 TAD1354GE6131*15812.780 <2401500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V330F330 363 0.8400V50HZ4250L × 1470W × 2255H4148TAD1355GE6131*15812.780 <2401500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V370F370 407 0.8400V50HZ4350L × 1720W × 2402H 4833TAD1650GE6144*16516.120 <2401500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V400F400 440 0.8400V50HZ4350L × 1720W × 2402H  4833TAD1651GE6144*16516.120 <2351500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V480F480 530 0.8400V50HZ 4600L × 1870W × 2502H 5371 TWD1652GE6144*16516.120 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V500F500 550 0.8400V50HZ4600L × 1870W × 2502H 5400 TWD1653GE6144*16516.120 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V520F520 574 0.8400V50HZ5000L × 1870W × 2502H5760THSV520P 6144*16516.120 <2201500خنک کننده آبشروع برق
ATYS-V560F560 616 0.8400V50HZ5000L × 1870W × 2502H5800 TWD1645GE6144*16516.120 <2201500خنک کننده آبشروع برق
درخواست