همه دسته بندی ها

اخبار صنعت

تو اینجایی : صفحه اصلی> رسانه > اخبار صنعت

مزایای مجموعه دیزل ژنراتور موازی چیست؟

زمان: 2018-12-20 بازدید : 2

مزایای مجموعه دیزل ژنراتور موازی چیست؟ قبل از هر چیز باید بدانیم ترکیب مجموعه ها و کابینت های دیزل ژنراتور چیست. کابینت موازی نیز کابینت کنترل اتوماتیک ژنراتور است.

هنگامی که دو یا چند مجموعه ژنراتور برای تامین برق بار ترکیب می شوند، یا زمانی که یک یا چند مجموعه ژنراتور برای تامین برق شبکه با هم ترکیب می شوند، مجموعه دیزل ژنراتورها باید موازی شوند، به طوری که سیستم بتواند الزامات اتصال را برآورده کند. تامین برق و تولید برق. دستگاه به طور معمول کار می کند.

مزایای مجموعه های موازی دیزل ژنراتور:

 1. بهبود قابلیت اطمینان و تداوم سیستم منبع تغذیه. از آنجایی که چندین واحد به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند تا یک شبکه برق را تشکیل دهند، ولتاژ و فرکانس منبع تغذیه پایدار است و می تواند تاثیر تغییرات بار بزرگ را تحمل کند.
 2. تعمیر و نگهداری و نگهداری راحت تر است. چندین واحد را می توان به صورت موازی مورد استفاده قرار داد، می تواند به صورت مرکزی توزیع شود و بارهای فعال و راکتیو توزیع شود، که می تواند تعمیر و نگهداری و تعمیر را راحت و به موقع کند.
 3. اقتصادی تر. با توجه به اندازه بار آنلاین می توان تعداد مناسبی از واحدهای کم مصرف را برای کاهش اتلاف سوخت و روغن ناشی از عملکرد کم بار واحدهای پرقدرت سرمایه گذاری کرد.
 4. گسترش آینده انعطاف پذیرتر است. فقط نیاز به نصب تولید برق و تجهیزات موازی از توان فعلی مورد نیاز است. زمانی که شرکت نیاز به توسعه ظرفیت شبکه در آینده داشته باشد، مجموعه های دیزل ژنراتور را اضافه می کند و گسترش مجموعه ژنراتورها را می توان به راحتی به موازات آن محقق کرد که سرمایه گذاری اولیه را صرفه جویی بیشتری می کند.