همه دسته بندی ها

اخبار شرکت

تو اینجایی : صفحه اصلی> رسانه > اخبار شرکت

چگونه روغن روان کننده برای مجموعه دیزل ژنراتور انتخاب کنیم؟

زمان: 2021-09-30 بازدید : 24

روغن موتور مورد استفاده در مجموعه های دیزل ژنراتور به روغن روان کننده تبدیل می شود. در حین کار یک مجموعه دیزل ژنراتور، اصطکاک بین اجزای مختلف رخ می دهد. این اصطکاک ها به راحتی قدرت مجموعه دیزل ژنراتور را از دست می دهند و همچنین گرمای زیادی ایجاد می کنند که منجر به خرابی های مختلف مجموعه دیزل ژنراتور می شود. در این زمان، روغن روان کننده برای روانکاری مورد نیاز است. بنابراین چگونه می توان روغن روان کننده برای مجموعه های دیزل ژنراتور را انتخاب کرد؟

هنگام انتخاب روغن روانکار، باید با توجه به دمای منطقه ای که دیزل ژنراتور در آن استفاده می شود، روغن روانکاری با درجه ویسکوزیته مناسب را انتخاب کنیم. اگر در مناطق غیر سرد استفاده شود، در هر فصلی می توانیم از روغن موتور 30# استفاده کنیم. اگر در یک منطقه سرد زیر صفر هستید، روغن روان کننده مجموعه دیزل ژنراتور باید با توجه به دما انتخاب شود.

 هنگامی که دمای محیط -15 درجه سانتیگراد است، باید از روغن موتور 20W-40 استفاده کنیم.

 هنگامی که دمای محیط -20 درجه سانتیگراد است، باید از روغن موتور 15W-40 استفاده کنیم.

 هنگامی که دمای محیط -25 درجه سانتیگراد است، باید از روغن موتور 10W-40 استفاده کنیم.

 هنگامی که دمای محیط -30 درجه سانتیگراد است، باید از روغن 0W-40 استفاده کنیم.